4 days ago

Publikacja – szkolenia z adrogologii

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programu read more...

5 days ago

Anons informacyjny – szkolenia z prawa karnego

Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 h read more...

1 week ago

Decyzja – szkolenia z Windowsa

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 read more...

1 week ago

Zaproszenie – szkolenia z integracyjne

Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Uzupełnienie programu read more...

1 week ago

Zaproszenie – szkolenia z Windowsa

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMIN read more...

2 weeks ago

Decyzja – treningi z biotechnologii

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich http://www.integracyjne-wyja read more...

2 weeks ago

Informacja – treningi z integracyjne

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” read more...